EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
Czy dobrze się modlicie moje dzieci... La Salette 19 IX 1846

Aktualności

Rada Parafialna wybrana w 2018 r.

ks. Arcybiskup Józef Górzyński dekretem z dnia 18 grudnia 2018 zatwierdził na pięcioletnią kadencję 2018 - 2023

w Parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie

Radę Duszpasterską w składzie:

ks. Henryk Przeździecki - przewodniczący

Klepczyński Edward,
Zawiślak Beata
Krasowski Paweł
Witkowski Bartek,
Zapert Jadwiga,
Nadolny Jan
Werner Zygfryd
Mikołajczyk Jan
Mazurek Emil
Nadolna Elzbieta
Pałdyna Leon

oraz Radę Ekonomiczą w składzie:

ks. Henryk Przeździecki - przewodniczący
Tarnowski Dominik,
Zapała Helena
Gruchała Bożena
Teresa Gromadzka

1560

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete