EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ
Sakrament Chrztu Świętego 

 

Udzielany jest w II niedzielę miesiąca podczas Mszy św. o godz. 1030. Spotkanie z rodzicami i chrzestnymi ma miejsce w przeddzień chrztu – w sobotę po Mszy św. wieczornej.

 

Odpowiednio wcześniej należy dostarczyć potrzebne dokumenty:

1.  Metryka urodzenia dziecka z USC.

2. Dane personalne rodziców i rodziców chrzestnych.

3. Zaświadczenie dla rodziców chrzestnych z parafii w których mieszkają, że mogą zostać chrzestnymi.

4. Potwierdzenie spowiedzi św. rodziców i chrzestnych.

5. W przypadku dzieci spoza naszej parafii – pozwolenie ks. proboszcza miejsca. zamieszkania rodziców na chrzest dziecka poza swoją parafią.

 

  I Komunia święta 

 

Zgłoszenie dziecka do I Komunii św. dokonują rodzice księdzu odpowiedzialnemu za przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu Pokuty i Eucharystii do 30 września. Spotkania przygotowawcze do przyjęcia tych sakramentów, trwają od października do maja następnego roku. Odbywają się one w każdą trzecią niedzielę miesiąca przez uczestniczenie Dzieci wraz z Rodzicami we Mszy św. o godz. 1200 i  katechezie po jej zakończeniu.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu św.
 2. Dla dzieci spoza naszej parafii zgoda własnego księdza Proboszcza.
  Sakrament Bierzmowania 

 

Wszystkim zainteresowanym informacji udziela opiekun przygotowujący do Bierzmowania -

                                               ks. Łukasz Stachura

 

Przygotowanie do przyjęcia tego sakramentu rozpoczyna się we wrześniu i trwa do maja następnego roku. Kandydaci to uczniowie klas III gimnazjum oraz wszyscy starsi, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu Bierzmowania.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu św.
 2. Zaświadczenie od katechety o uczęszczaniu na lekcje religii.
 3. Dla kandydatów spoza naszej parafii zgoda własnego księdza Proboszcza.
  Sakrament Małżeństwa 

 

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu Małżeństwa rozpoczyna się od przeżycia rekolekcji dla narzeczonych tzw. „kursu przedmałżeńskiego”. Wymagane jest uczestniczenie w 10-ciu spotkaniach, które mają miejsce w Wielkim Poście i obejmują uczestniczenie we Mszy św. i katechezie po jej zakończeniu. Terminy spotkań podawane są w ogłoszeniach parafialnych.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo chrztu św. (ważne 6 miesięcy - licząc do dnia ślubu).
 2. Data przystąpienia do I Komunii św.
 3. Zaświadczenie o przyjętym sakramencie Bierzmowania.
 4. Świadectwo religii z ostatniej klasy ukończonej szkoły.
 5. Zaświadczenie o uczestniczeniu w tzw. „kursie przedmałżeńskim”.
 6. Poświadczenie wizyt w poradni małżeńskiej.
 7. Poświadczenie o wygłoszonych zapowiedziach (gdy były wygłaszane poza naszą parafią).
 8. Poświadczenie o odbytych spowiedziach przedślubnych.
 9. Dowód Osobisty.
 10. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy narzeczeni chcą, aby ślub kościelny pociągnął za sobą skutki cywilno – prawne, tzw. ślub konkordatowy). (Uwaga! Ważne jest tylko trzy miesiące).
 11. Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o związku cywilnym, jeżeli taki został już zawarty.
 12. Metryka zgonu współmałżonka (dotyczy owdowiałych).
  Sakrament Chorych 

 

Z posługą sakramentalną do chorych udajemy się w każdą I sobotę miesiąca od godz. 830. A w razie niebezpieczeństwa śmierci śpieszymy na każde wezwanie.

 

 

  Pamiętaj, że pełne uczestnictwo w uroczystościach i Mszy Świętej związane jest z przystąpieniem przez Ciebie do Sakramentu Pokuty i Pojednania i przyjęciem Komunii Świętej!

Spowiedź św.

            - Codziennie pół godz. przed każdą Mszą św.

- W pierwsze czwartki i w pierwsze piątki miesiąca od godz. 1700 podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu.

- W razie potrzeby jesteśmy do dyspozycji na każde wezwanie.

 

- Proponujemy możliwość wybrania stałego spowiednika oraz indywidualne prowadzenie przez Kapłana jako Kierownika Duchowego.

Mrągowo 24 marca 2020

Drodzy Rodzice!
Za niecałe dwa tygodnie, 5 kwietnia przypada nasze comiesięczne spotkanie, które nie może się odbyć. Módlmy się o to, żeby ustała epidemia. Nie marnujmy czasu, ten trudny czas jest też dla nas okazją do odnajdywania Boga. Szkoła przenosi się do Internetu, Kościół też stara się używać tego narzędzia do ewangelizacji. Chociaż nie będzie w naszej parafii rekolekcji wielkanocnych, to w Internecie można znaleźć wiele propozycji dla dorosłych i dla dzieci. Zachęcam do odwiedzania naszej strony mragowo.saletyni.pl i strony naszej Diecezji. archwarmia.pl
W obecnej sytuacji wszystko zależy od sytuacji rozwoju epidemii w naszym kraju, decyzji władz oraz zarządzeń biskupów. Proszę o kontynuowanie nauki w domach, tego, o czym przypominałem co miesiąc. Chciałbym bardzo, żeby I Komunia mogła się odbyć w planowanym czasie, ale jeśli nie będzie to możliwe, to musimy ją odłożyć na stosowny czas. Proszę nie oczekiwać ode mnie, że dzisiaj powiem Wam kiedy to będzie możliwe. Wiem, że niektórzy muszą już teraz zdecydować, czy; po pierwsze w ogóle organizować przyjęcie z tej okazji, zwłaszcza jeśli zamówiliście już restaurację, po drugie czy dziecko przyjmie pierwszy raz Komunię w tym roku, w późniejszym czasie, czy w roku przyszłym.
O tym czy 10 maja będzie całkowicie bezpieczną datą, aby organizować I Komunię, dowiemy się dopiero za kilka tygodni. Musimy zaczekać do Świąt Wielkanocnych na odpowiednie zarządzenia tych, którzy są w stanie zadecydować. Ksiądz abp Józef Górzyński przedłużył dyspensę od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. do 12 kwietnia.
Zaczekajmy z decyzją do Świąt Wielkanocnych, chyba, że ktoś z was już ją podjął. Proszę, abyście w odpowiedzi na tego maila, na początku kwietnia, napisali jak chcecie zdecydować.
Przypominam, że w naszym kościele codziennie jest możliwość spowiedzi w godzinach od 8.00 do 9.00 i od 15.00 do 18.00
Ks. Henryk Przeździecki MS

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete