EucharystiaEucharystia
Dni powszednie: 7:00 i 18:00
Niedziele i święta: 8:00, 10:30, 12:00, 18:00
Wierzbowo: 9:00, Krzywe: 10:30
KRZYZ

Wystawa szopek

Szopki wykonane przez rodziców i dzieci przygotowujące się do Pierwszej Komunii św. były wystawione w naszym kościele przez ostatni miesiąc. 30 stycznia zebrała się komisja w składzie  Mirosława Krakowska, Arkadiusz Jaskuła, Helena Zapała, Bożena i Sławomir Gruchała, aby ocenić i wybrać jedną szopkę, która najbardziej wypełniła zadanie postawione rodzicom i dzieciom. Zadanie było trudne nie tylko dla rodziców i dzieci,  ale także dla samej komisji, ponieważ zgodnie stwierdzono, że wszystkie szopki zasługują na uznanie i docenienie wkładu pracy i pomysłowości. W wielu było widać autentyczne zaangażowanie dzieci, Doceniono użycie różnorodnych materiałów i pomysłowość w ich wykorzystaniu. Zachwyca precyzja wykonania figurek z modeliny, a także z materiału, z tektury,  z kamieni oraz wykonanie  elementów samej szopki z wykorzystaniem drewna, papieru, siana. Każda szopka, w której widać było, że jest zrobiona przez domowników,  wymagała wiele czasu i pracy rodziców. Wybór był trudny i niejednomyślny, ale ostatecznie zdecydowano się dać pierwsze miejsce szopce oznaczonej dużą gwiazdą. ponieważ była ona, w ocenie komisji,  najbardziej oryginalna w wyborze zastosowanych bardzo naturalnych materiałów,(deska, patyki siano, malowane kamienie) i nakładzie pracy.

Wszystkim dzieciom i rodzicom gratulujemy podjęcia się tego trudnego zadania. Wszystkim należą się podziękowania za udział w poznawaniu tajemnic Narodzenia naszego Pana Jezusa, który stał się człowiekiem.

szopka22020

Dar

Z historii parafii

 
Parafia powstała 01 lipca 1990 roku, od początku została powierzona Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy Saletynów. Pierwszymi duszpasterzami byli ks. Bronisław Fura MS wraz z ks. Antonim Mastejem MS oraz ks. Zbigniewem Walem MS. Pierwsza Msza św. została odprawiona 1 lipca na pustym placu, na którym miał powstać kościół i dom zakonny. W 1994 roku rozpoczęto budowę Kościoła, którego budowa w stanie surowym została zakończona po czterech latach.

Czytaj więcej...

pismo swiete